AOW inleveren voor een betere wereld?

Op 4 juni is het Nationale Opa en Omadag. Een aanleiding voor 65-plussers om ons af te vragen wat voor wereld wij onze kinderen achterlaten. Velen van ons genieten van een mooie oude dag. Ook besteden opa’s en oma’s veel tijd aan de kleinkinderen. Maar hoe zit het met onze solidariteit met de grotere wereld? En wat betekent dat voor de AOW? 

Trekken ‘van Drees’

Sinds september 2017 ‘trek ik van Drees’. Voor de jongeren onder ons: Willem Drees was ooit minister-president van Nederland en zorgde voor een unieke vorm van solidariteit van jongeren met ouderen. Dat was in 1947, direct na de Tweede Wereldoorlog. Toen ging het om een groep ouderen zonder enige oudedagvoorziening.

Intussen ziet de wereld er totaal anders uit. De baby’s van toen vormen nu een grote, overwegend welvarendeen vaak nog gezonde groep. Uit onderzoekblijkt dat 65-plussers steeds vaker op vakantie gaan en dan steeds meer geld uitgeven. Verwacht wordt dat de vakantiebesteding van 65-plussers stijgt naar 3,6 miljard euro in 2025.

Dit is dezelfde groep met vaak een goed pensioen en een eigen woning met relatief lage woonlasten. Die ouderen, die weliswaar de AOW opbrachten voor de ouderen van toen, ontvangen (ongeacht hun pensioen en opgebouwd kapitaal) een prachtige maandelijkse bijdrage via de overheid. Opgebracht door de steeds kleiner wordende groep werkenden van nu. Een groep met veel deeltijd- en flexwerkers, waarvoor het vaak lastig is een hypotheek te krijgen. Het verhogen van de AOW-leeftijd brengt wat meer evenwicht tussen de grote groep ouderen en deze groep jongeren. Op lange termijn is meer nodig.

Leefbare wereld nalaten

Nederlandse opa’s en oma’s zijn koplopers op het gebied van kinderopvang.3 Ook mijn vrouw en ik hebben sinds kort een vaste opa-/omadag. Daarmee ontlasten wij onze hardwerkende kinderen en bouwen we aan ons contact met de kleintjes. Dat is goed voor ons, voor onze (klein)kinderen en dus ook voor de wereld van morgen. Maar hoe groot zien we de wereld van onze (klein)kinderen? De bioloog Dave Goulson4 noemt het bizar: ‘Het lijkt erop dat we alles willen doen voor onze kinderen, behalve ze een gezonde planeet nalaten.’ Blijkbaar identificeren wij ons makkelijker met de wereld dichtbij dan met de alles omvattende wereld.

Hoe laten wij, 65-plussers, de wereld achter die wij ontvingen van onze ouders?

Hoe betrokken ben je bij de mensen op afstand en met de mensen die leven als wij er niet meer zijn? Ik moet denken aan Gro Brundtland, ooit minister-president van Noorwegen. Duurzaam noemde zij een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden. Zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen. Ik moet ook denken aan het generatie-embleem waarmee ik in het Apostolisch Genootschap ben op gegroeid: een oudere hand die de fakkel overdraagt aan een jongere hand met op de achtergrond de wereldbol. Hoe laten wij, 65-plussers, de wereld achter die wij ontvingen van onze ouders?

Het goede nieuws is dat we vooruitgang boeken. Denk aan wetenschap, technologie en medische wetenschap. Er zijn ook hardnekkige noden, zoals het klimaat, de uitputting van de aarde en de toenemende tegenstellingen tussen wij en zij. Wat kunnen wij 65-plussers aan die noden doen zolang we vitaal zijn? Kinderen verdienen onze hoop en onze passie voor wat worden kan.

Concrete acties voor solidariteit

Op Opa en Omadag zetten kinderen hun grootouders in het zonnetje. Laten wij als 65-plussers de nadruk leggen op wat vitale ouderen voor de toekomst kunnen doen. Alleen al door die vraag aan onze kinderen te stellen. Samen dragen in plaats van overdragen. Ook door steun te geven aan bewegingen als ‘grootouders voor het klimaat’5. En laten we erop aandringen dat onze politieke partijen de AOW verder tegen het licht houden. Er is een nieuw, volhoudbaar ontwerp nodig. Met oog voor de ouderen en jongeren, die onze financiële steun echt verdienen. Denk aan gescheiden vrouwen en ouderen zonder pensioen en kapitaal. Want hoe druk je anno 2018 solidariteit uit? En wie is de Willem Drees van onze tijd?

 

1. Uit onderzoek van SEO blijkt dat een kwart van de 65 plus huishoudens een zwakke inkomenspositie heeft. Onder hen relatief veel (1) oudere ouderen (75-plussers), (2) gescheiden vrouwen en (3) niet-westerse allochtonen.

2. Onderzoek van reisbrancheorganisatie ANVR, ABN Amro en het Nationaal Ouderenfonds.

3. Blijkt uit een onderzoek van Eurostat. In 2013 heeft 60 procent van de Nederlandse kinderen tot 3 jaar opa of oma als oppas.

4. Zie het artikel Zonder insecten overleven we niet (Trouw, 28 april 2018).

5. Zie de website grootoudersvoorhetklimaat.nl.

 


Hans Leeflang is stedenbouwkundige en bestuurslid van het Apostolisch Genootschap. Samen met Wies Houweling (Vrijzinnigen Nederland) en Joost Röselaers (Remonstranten) vormt hij een netwerk van vrijzinnige opiniemakers. Zij blazen het woord ‘solidariteit’ nieuw leven in. Niet door te polariseren, maar door begrip te kweken.

39 reacties op “AOW inleveren voor een betere wereld?

 1. Ik kan alleen namens mijzelf spreken. Wat Ad de Haan schreef kan ik volledig onderstrepen.
  Wij hebben zeker geen 15 jaar meer erbij gehad bij de AOW en een klein pensioen. Hoog uit een paar euro per maand erbij. Het spaar geld wordt minder dat wij zo nu en dan moeten bij pakken.
  Hoe lang gaat dit nog door?? In Nederland wordt de rijken rijker en de armen armer.
  Ik krijg het soms benauwd van hoe gaat dit af lopen?

  1. mevrouw janknegt
   dat geld ook voor mij, met zo vele andere ouderen ook wat het pensioen betreft die is al 10 jaar bevroren dat heeft mij al 2400 euro gekost, de gas en lichtrekeningen enz enz dat gaat gewoon door, je hebt nog mazzel als je nog een echtpaar bent, maar ik ben sinds augustus 2016 weduwnaar toen is mijn vrouw overleden, ik hoef en ik wil geen medelijden, maar financieel zijn het zware tijden om de eindjes aan elkaar te knopen want alles word met de dag duurder, kijk alleen naar de boodschappen ik heb niet zo veel nodig maar toch, de tijd om leuke dingen te doen is financieel niet meer haalbaar, dit is geen klaag zang van mijn kant dat ligt trouwens ook niet in mijn karakter, aan het eind hou ik niet veel meer over, mensen die een goed pensioen hebben en hebben gestudeerd met een goede baan en een mooi eigen huis hebben dat gun ik ze want ik ben niet jaloers aan gelegd, maar om a.o.w in te leveren voor een betere wereld dat gaat mij te ver, want je moet zelf ook eten.

 2. George, Ik ben vaak wat argwanend bij cijfers van het CBS. Ook na het lezen van jouw laatste bijdrage. Zo las ik daar:
  ‘Gemiddeld hebben 65-plushuishoudens van nu een hoger inkomen dan die van twintig jaar terug. Het inkomen van ouderen lag naar het prijspeil van 2015 bijna 30 procent hoger dan van de generatie ouderen in 1995.’ Dat komt omdat latere generaties ouderen meer aanvullend pensioen hebben opgebouwd dan eerdere generaties. (einde citaat).
  Deze vergelijking zal ongetwijfeld kloppen, maar er wordt hier wel een frame neergezet. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen een oudere uit 1995 en een nieuwe oudere uit 2015. Maar er wordt niet bijverteld hoe de koopkracht van die oudere uit 1995, zich in de tussenliggende 20 jaar (inmiddels 23 jaar) heeft ontwikkeld. Als pensioenen al zo’n 10 jaar niet zijn geïndexeerd en prijzen van bijvoorbeeld gemeentelijke lasten, waterschapslasten en zorgkosten zijn gestegen, dan moet dit toch een negatieve invloed hebben op de koopkracht van gepensioneerden? Velen voelen de pijn dagelijks in de eigen portemonnee. Eerlijk gezegd vind ik het een te eenzijdige en daardoor misleidende voorstelling van zaken. Het doet me denken aan een bekende overheidstruc om door het veranderen van een definitie, cijfers gunstiger te laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Een bekend voorbeeld hiervan was te lezen in het volgende artikel: https://www.trouw.nl/home/mooie-werkloosheidscijfers-tonen-niet-de-werkelijkheid~a50b272c/

 3. Met grote interesse heb ik deze discussie gelezen. Ik zie veel herkenbare opvattingen en denk ook dat het lastig is om de AOW als geheel ter discussie te stellen omdat dit een vangnet is voor mensen die rond moeten komen van geen of een klein pensioen.

  Bij dit alles probeer ik me voor te stellen hoe het nu zit met solidariteit binnen en tussen generaties en hoe onze oudedagsvoorzieningen daarop van invloed zijn. Want naast het verlies aan koopkracht door gebrek aan indexatie en belastingmaatregelen is er nog veel meer. Ik noem een aantal situaties zonder volledig te willen zijn (ik ga bv niet in op subsidie van pensioen door de omkeerregel, verschillen in levensstijl, lage rente en mensen met beschikbare premie regelingen).
  Om te beginnen de situatie van degenen die nu voor hun AOW en pensioen staan vergeleken met degenen die sterk geprofiteerd hebben van pensioen met eindloonsysteem en vooral van de VUT, waardoor menigeen met 57 jaar stopte met werken vergeleken met 67 jaar binnenkort. Dat scheelt maar liefst 10 jaar vrije tijd.
  Binnen degenen die nu met pensioen gaan zijn er mensen met zware beroepen waarvoor het de vraag is of zij nog wel zo lang door kunnen werken. Als we daar iets aan doen, wie gaat dat dan betalen? De overheid en daarmee de belastingbetaler? Wie is dat dan? Wat betekent dat voor jongeren, waar van je nu hoort dat het voor het eerst in tijden helemaal niet meer zo vanzelfsprekend is dat zij het beter zullen hebben dan hun ouders?
  Hoe staat het met jongeren in een andere arbeidsmarkt waar je niet meer zo zeker bent van een baan en een nette pensioenopbouw? Of mensen van in de 40 die een eigen bedrijf beginnen (regelmatig gedwongen door baanverlies) en die veel meer pensioenpremie betaald hebben dan ze ooit aan pensioenaanspraak zullen terugzien.

  Het stelsel van oudedagsvoorzieningen zit vol met allerlei gewenste en minder gewenste vormen van solidariteit. Het is ook nog eens gevormd door allerlei beslissingen uit het verleden die gewoon niet eerlijk uitpakken. Dat begon al met de instelling van de AOW toen mensen er recht op hadden die er nooit voor betaald hadden. Hetzelfde geldt voor de VUT, wat zo sociaal leek om de werkloosheid op te vangen, maar waar een grote prijs voor betaald is. Er is geen simpele oplossing voor al die vormen van (ontbrekende) solidariteit.

  Als je echter kijkt naar het inkomen van ouderen dan is er bij alle koopkrachtdaling vanaf 2009 onmiskenbaar vooruitgang. Ik citeer een bericht van het CBS uit maart 2017: ‘Gemiddeld hebben 65-plushuishoudens van nu een hoger inkomen dan die van twintig jaar terug. Het inkomen van ouderen lag naar het prijspeil van 2015 bijna 30 procent hoger dan van de generatie ouderen in 1995.’ Dat komt omdat latere generaties ouderen meer aanvullend pensioen hebben opgebouwd dan eerdere generaties. Een gemiddelde wat natuurlijk niet voor iedereen geldt.

  Daarbij komt het duurzaamheidsargument: welke wereld laten we na voor onze kinderen en kleinkinderen? Dat geluid hoor je bijna nooit in de pensioendiscussie en is een hele mooie invalshoek in het stuk van Hans.

  Dus we moeten een zeer complex debat voeren met elkaar met een open blik. Ik ben benieuwd hoe degenen die gereageerd hebben aankijken tegen de positie van jongere generaties en solidariteit tussen oud en jong. Als ik nou niet zou weten op welke wijze ik in het leven zou (komen te) staan, oud of jong, rijk of arm, man of vrouw, nu 57 jaar oud of 20 jaar geleden 57 of over 30 jaar 57, alle opties zijn mogelijk. Hoe zou ik dan willen dat de oudedagsvoorziening er uit zou zien?

  1. Reactie op G. Gelauff “Een mooie invalshoek” in het stuk van Hans…Jammer dat op deze wijze de rest van zijn betoog dan wordt “vergeten” en dat het denigrerend overkomt ten opzichte van de mensen die met hun AOW amper rond kunnen komen………En wat een onzin om te durven zeggen dat het inkomen 30% hoger ligt dan…. Dat is wel een gemiddelde en geeft ook aan dat er meer verschil tussen rijk en arm is, dan eerder in de tijd…De kosten zijn ook enorm toegenomen, er zijn allerlei kosten bijgekomen, maar veerhoging van AOW e indexeren van pensioenen is er al lang niet meer geweest… Waar haalt het CBS dan zijn cijfers vandaan???????

 4. Hans, terecht dat je aandacht vraagt voor solidariteit. Ik denk echter dat het weinig oplevert sec naar de AOW te kijken. De meeste ouderen hebben dat toch gewoon nodig om het financiële plaatje kloppend te krijgen. Tegelijkertijd zijn de laatste jaren topsalarissen ‘over the top’ gegaan en hebben bedrijven zo breed ‘gouden koppen’ gekregen dat het slappe argument dat de concurrentie ook zo veel betaalt nog enig hout snijdt ook. Daarbij zijn de hoogste schalen van de inkomstenbelasting geruisloos flink omlaag gegaan, weliswaar met wat compensatie in aftrekposten, maar toch. Als je breeduit de zwaarste schouders wat meer te dragen geeft, belast je vanzelf de AOW’er met een goed pensioen meer maar pak je het wat breder aan.
  Tegelijk zouden mensen wat blijer hun belasting moeten betalen: er gaat best wat mis maar zo rot is de besteding van ons belastinggeld niet en in failed states waar geen belastingheffing is wordt je afgeperst door de lokale krijgsheer of maffia…

 5. Tot nu toe gingen veel kritische reacties over de het oplossingsvoorstel (AOW inleveren) maar weinig over het probleem (welke wereld laten we achter voor onze kinderen).
  Daar ligt zonder meer een enorme uitdaging voor ons allemaal. We zijn -bijna letterlijk- bezig met het uitwonen van onze aarde. Daar kunnen we zelf heel veel doen. Denk aan al die plastic verpakkingen in de supermarkt, dat kan best een stuk minder. Het goed scheiden van afval is ook zo’n item. Zonnepanelen op het dak geven duurzame energie en zijn op termijn nog voordelig voor je portemonnee ook. Kleine afstanden kunnen ook met de fiets i.p.v de auto, enz, enz.
  Daarnaast doe ik zelf als pensionado gemiddeld zo’n 20 uur per week vrijwilligerswerk, voor Slachtofferhulp Nederland en het blindeninstituut Bartiméus. Ook dat zijn hele concrete manieren om bij te dragen aan een betere wereld.

 6. Op Opa en Omadag zetten kinderen hun grootouders in het zonnetje. Laten wij als 65-plussers de nadruk leggen op wat vitale ouderen voor de toekomst kunnen doen. Alleen al door die vraag aan onze kinderen te stellen. Samen dragen in plaats van overdragen. Ook door steun te geven aan bewegingen als ‘grootouders voor het klimaat’5. En laten we erop aandringen dat onze politieke partijen de AOW verder tegen het licht houden. Er is een nieuw, volhoudbaar ontwerp nodig. Met oog voor de ouderen en jongeren, die onze financiële steun echt verdienen. Denk aan gescheiden vrouwen en ouderen zonder pensioen en kapitaal. Want hoe druk je anno 2018 solidariteit uit? En wie is de Willem Drees van onze tijd?

  AOW afschaffen is inderdaad onmogelijk voor mensen met een klein pensioen.Maar er zijn ook personen die de aow r op de bank bij laten schrijven omdat omdat hun pensioen tig malen hoger is. Er is een nieuw volhoudbaar ontwerp nodig schrijft de heer Leeflang en dat vind ik een prima suggestie.
  Aow

  1. ik heb en aow en een klein pensioen, ik moet elke maand mijn spaargeld aan spreken, maar door de hoge lasten is dat nu verdampt, sinds het overlijden van mijn vrouw in 2016, ben ik aan inkomen er flink er op achter uit gegaan, maar de hoge lasten gaan gewoon door, er word geen rekening mee gehouden, dat je het nu allemaal alleen moet op brengen, toen wij 2 x keer aow hadden, werd er van 1 de vaste lasten mee betaald, sparen kan nu niet meer, alles is duurder geworden, en moet je heel zuinig zijn en dat is heel erg moeilijk, het probleem is niet dat er meer geld bij mij moet, maar dat de vaste lasten en fors eind naar beneden kan worden gebracht, maatschappijen gebruiken allerlei trucjes en mooie praatjes tegen over de client de prijs hoog te houden, het is ook niet fair dat en alleen staande net zo veel moet betalen als en gezin, en nogmaals veel geld hoeft er ook niet bij, want dan krijg je weer minder huur subsidie daar weet de belasting dienst wel raad mee, het eigen ricico 385 euro is ook en belachelijke maatregel, ons leven is van de wieg tot het graf, en mensen leven is toch kwetsbaar ? en daar word in deze maatschappij waar alles om geld draait flink misbruik van gemaakt, men wil over al en slaatje uit slaan, deze maatschappij is ziek dood ziek, waar alles door de zogenaamde hoge heren, van verzekeringsmaatschappijen, energiemaatschappijen, banken, zorg verzekeraars, flink misbruik van gemaakt, zij stellen regels op dat de mensen de bomen door het bos niet meer kunnen zien, dat word bewust gedaan, in feite is het simpel om de regels te kunnen begrijpen, maar het word ingewikkelt gemaakt nog maals bewust/.

 7. Vanochtend gelezen op Nu.nl:
  1. Nederlandse huishoudens zijn door de btw-verhoging volgend jaar gemiddeld zo’n 300 euro duurder uit. Dat hebben economen van ING uitgerekend. Het lage btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6 naar 9 procent, waardoor de inflatie naar verwachting met zo’n 0,6 procent extra zal toenemen.
  2. De voorzitter van de Unie van Waterschappen stelt in de NRC dat de aanhoudende droogte zal leiden tot een hogere waterschapsbelasting. (…) In de herfst maken de 22 waterschappen de hoogte van de waterschapsbelasting bekend voor 2019.
  Voor werkenden gaat onder meer de inkomstenbelasting omlaag en stijgen de inkomens waardoor de meeste huishoudens er in koopkracht wel op vooruitgaan. Gepensioneerden zullen hiervan niet of nauwelijks profiteren en doordat de pensioenen niet geïndexeerd worden holt de koopkracht van deze groep nóg verder achteruit.
  U kunt zelf wel nagaan wat er gebeurt als ook de AOW nog eens wordt verlaagd. Uw suggestie wordt met de dag pijnlijker.

 8. Beste Hans,
  Inderdaad een titel die afleidt van het echte vraagstuk. En simpele oplossingen werken in deze niet. Ken je het boek: Gratis geld voor iedereen: en nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen?
  Boek van Rutger Bregman. Gaat o.a. over het basisinkomen en de haalbaarheid daarvan, maar ook over de vaak irrationele weerstanden daartegen. In die zin kan de AOW gezien worden als het begin van een basisinkomen voor iedereen en dan is er uiteraard geen AOW meer (nodig). Simpel toch? (smiley)

  1. Beste Henk,
   AOW vervangen door basisinkomen lijkt inderdaad een sympathiek idee. Met mijn economenpet op heb ik daar alleen toch wel moeite mee. Het idee is niet nieuw. Ik heb daar lang geleden (1994) bij het CPB al eens aan gerekend. Later is dat onderzoek geactualiseerd. Daar komt uit dat een basisinkomen voor iedereen onbetaalbaar is tenzij je het veel lager zet dan het huidig sociaal minimum (AOW niveau). Het kost heel veel geld: iedereen die nu vrijwillig niet werkt krijgt het ook, bijvoorbeeld de niet-werkende partner in een eenverdieners gezin. Plus het is een sterk negatieve prikkel op werken. Zie bijvoorbeeld het artikel Bovenberg en Van der Ploeg in ESB: ‘Het basisinkomen is een utopie’ (noot 8 verwijst naar onze studie). Soms zie je toekomstberekeningen over een basisinkomen (bijvoorbeeld begin negentiger jaren in CPB lange termijn scenario’s), waarin lijkt alsof het toch kan. Maar daar zit vaak een adder onder het gras. Begonnen wordt met een basisinkomen op het sociaal minimum (AOW niveau) en daarna wordt het basisinkomen geïndexeerd met de groei van prijzen ipv de lonen. Met als argument dat mensen dan reëel eenzelfde bedrag krijgen. Alleen hol je dan met het basisinkomen tov looninkomen op lange termijn (30 jaar) sterk uit. Dat is een verkapte manier om uitkeringen te verlagen en alles behalve solidariteit.

   De AOW deels inkomensafhankelijk maken zou een idee kunnen zijn, met AOW premie betalen boven de AOW uitkering (zoals hier elders ook genoemd) als concrete optie.

   1. De AOW is de meest nivellerende wet die er bestaat. Niet de premiebetaling is immers bepalend, maar de domicilie. Je kunt dus ruim 50 jaar waarin je AOW-rechten worden opgebouwd in beginsel geen cent premie betalen. Een werkende ingezetene die een middeninkomen verdient betaalt vanaf € 60.000,— het maximum. En die wilt u dus minder AOW verstrekken dan iemand die NIETS heeft betaald. Er zal toch een prikkel in de arbeidssamenleving moeten blijven om het beste uit jezelf te halen. En het nivelleren gebeurt nu al vrijwel uitsluitend ten laste van de middeninkomens. De echte rijken hebben nergens last van, mede door de maximalisering van de premiestelling. Zo wordt de nivelleringsstapel ten laste van de middeninkomens alsdan steeds hoger. Het Hek is van de dam, het loopt werkelijk de spuigaten uit. Ik ben dan ook mordicus tegen een inkomensafhankelijke AOW, al is dat gedeeltelijk toch al zo door de Houdbaarheidsbijdrage en overigens ook door alle andere vormen van fiscale discriminatie van post-actieven.

  2. Nee niet simpel, want een basisinkomen is vele malen duurder dan AOW en tegelijkertijd is alsdan sprake van een veel lagere uitkering. Ik ben overigens niet tegen een basisinkomen, maar niet als alternatief voor de AOW, nog steeds de eerste pijler van de oudedagvoorziening. En dat moeten we vooral zo houden.

 9. U redeneert vanuit uw standpunt, ook financieel, dat mag uiteraard. Maar hou duidelijk voor ogen dat uw inkomen afwijkt van de norm in Nederland. Zulke gedachten zijn alleen denkbaar als u met gelijk verdienende en gelijk gestemde mensen praat. De doorsnee Nederlander denkt echt niet zo. Het is eer zeer gekleurd stuk en ik vind het niet verstandig dat een bestuurder van het APG zoiets schrijft, trouwens van geen mens zou ik het verstandig vinden, het tekent zeer hoe uzelf denkt en bent. Jammer.

 10. Ik ben het hartgrondig met u oneens. U heeft als stedenbouwkundige ongetwijfeld een uitstekend pensioen opgebouwd, dat een aantal malen hoger is dan uw AOW uitkering. U zou inderdaad uw AOW geheel kunnen missen zonder dat dit pijn doet. Maar u vergeet kennelijk dat er heel veel ouderen zijn, die moeten rondkomen van alleen AOW of AOW met een klein aanvullend pensioentje. Deze mensen zijn de laatste jaren al enorm “gepakt”. Denk aan de houdbaarheidsbijdrage (Bos belasting), de Wet WUL, het belastingplan 2016. Daarbij komt dat de pensioenen al 10 jaar niet zijn geïndexeerd, als gevolg van overheidsmaatregelen (FTK) terwijl er door pensioenfondsen goede rendementen worden gehaald en er zo’n 1400 miljard euro in de gezamenlijke pensioenkassen zit. Op dit moment stijgen de salarissen als gevolg van CAO onderhandelingen, soms wel met 7-8%, maar gepensioneerden delen niet mee. Hun koopkracht holt achteruit. Daarom zie ik het niet zitten om AOW in te leveren voor een betere wereld. Wat is dat trouwens “een betere wereld”? Vooralsnog is dat voor mij een ongedefinieerd containerbegrip. Als ik behoefte heb een goed doel te steunen, neem ik daarover graag zelf een beslissing en zoek ik wel een goed doel uit waar ik vertrouwen in heb dat het geld goed terecht komt.

  1. Als je het hartgrondig oneens bent met een stelling is het ook de moeite waard met een alternatief te komen.
   Het Apostolisch Genootschap heeft een eigen vermogen van ongeveer € 440.000.000. Een deel van dat vermogen wordt belegd in effecten. Het koersresultaat van de beleggingen in aandelen is nodig om tot een dekkende exploitatie te komen. Hierdoor begint het genootschap veel op een beleggingsinstelling te lijken. Aandelen moeten worden gekocht en verkocht om de kasstroom op gang te houden. Is dit nog wel in overeenstemming met de doelstellingen van een levensbeschouwelijke organisatie?
   Het genootschap staat geregistreerd als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) en profiteert van de daarbij behorende faciliteiten. Het genootschap mag als ANBI instelling slechts een vermogen aanhouden dat redelijkerwijs nodig is voor het werk voor het doel van de ANBI. Onder een redelijk vermogen wordt verstaan dat wat nodig is om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Maar met zo’n eigen vermogen is de continuïteit van de organisatie sowieso voor vele jaren gewaarborgd.
   Als alternatief zou het genootschap ook kunnen bezuinigen op de uitgaven of kunnen interen op haar opgepotte vermogen. Het vermogen wordt dan gebruikt voor het doel, waarvoor het bestemd is en waarvoor het in de afgelopen jaren door al die trouwe broeders en zusters is opgebracht.
   Hier begint het dus te schuren. Aan de ene kant gedraagt het genootschap zich als beleggingsinstelling en aan de andere kant profiteert het genootschap van de voordelen van een ANBI. De vraag is hoe de fiscus hier op termijn tegenaan kijkt. Belangrijker is nog de vraag of je dit als genootschap ethisch kunt verantwoorden. Moet je dit willen?
   Mijn alternatief is dus: Lever als Apostolisch Genootschap de ANBI status in, t.b.v. een betere wereld, i.p.v aan anderen te vragen (een deel van) hun AOW in te leveren.

   1. Het komt mij vreemd over om het Apostolisch Genootschap een soort van verantwoordelijkheid aan te wrijven – deels onderbouwd met aannames, veronderstellingen en wat feitelijke onjuistheden – voor een artikel dat op persoonlijke titel is geschreven door een lidmaat van dat genootschap. Niet onder de vlag van het Apgen maar onder die van ‘begripkwekers’ een groep van vrijzinnigen uit verschillende richtingen.

 11. Als ex-ApGenner en lid van het Ledenparlement FNV zal ik in fasen reageren op dit op onjuiste aannames gestoelde en onterechte betoog. Te veronderstellen dat de AOW alleen door werkenden zou worden opgebracht is volstrekt onjuist. Zo betaal ik,mede als gevolg van de fiscale discriminatie van post-actieven (onder meer als gevolg van de Wet Uniformering Loonbegrip en het Belastingplan 2016) veel meer aan inkomstenbelasting dan ik aan AOW ontvang. Met andere woorden, ik draag substantieel bij aan de AOW, die ook uit de algemene middelen wordt gefinancierd. En die groep ouderen, die ook hun werkzame leven premie hebben afgedragen voor deze volksverzekering (naast VUT en een doorsneepremie voor hun pensioen) wordt steeds groter en dus ook hun draagvlak om de AOW in stand te houden. Ik vind het pleidooi ronduit onrechtvaardig en asociaal ennheb er geen goed woord voor over. Wel betalen maar niet krijgen, je moet het maar verzinnen. Liefdeloos en meedogenloos, het Aposolische gedachtegoed onwaardig!

 12. De z.g. gewenste solidariteit kan eenvoudig worden opgelost door het pensioen boven de AOW-uitkering te belasten met een AOW-premie.
  De pensioenpremie (meestal werknemer 1/3 deel en werkgever 2/3 deel) was voor het werknemersdeel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting incl. AOW-premie. Over het werkgeversdeel werd geen heffing toegepast.
  Vroeger niet belast dan nu wel belast.
  Het principe: AOW-uitkering dan geen AOW-premie, moet worden verlaten

  1. Zolang post-actieven met een aanvullend pensioen (=uitgesteld loon) fiscaal worden gediscrimineerd via de Houdbaarheidsbijdrage, de Wet Uniformering Loonbegrip en het Belastingplan 2016 en de pensioenen als gevolg van destructief overheidsbeleid al 10 jaar lang noet worden geïndexeerd en dat minstens nog 10 jaar dreigt niet te gebeuren is dit een buitengewoon onrechtvaardig voorstel.

  2. Dit lijkt me dus zeer slecht voor degenen die AOW hebben en een klein pensioen…
   solidariteit bestond al, doordat ik de premie betaalde voor degeen die op dat moment al met pensioen waren.
   Als ouders heb je je kinderen opgevoed, ze konden naar school, en ga zo maar door.
   Je hebt ze opgevoed om ze later los te laten, uit te laten vliegen…
   Straks, als je dus zelf hulpbehoevend bent geworden, zijn de kinderen er dan om je op te vangen en te helpen? Dat zou je zelf niet willen, toch lijkt dat wel te gaan gebeuren. Nu word er gedacht dat dan de ouderen maar solidair moeten zijn en dan geld in moeten leveren, om jongeren ????Dat lijkt me dus echt de omgekeerde wereld.

  3. Wilt u a.u.b. onze diefstalligste Roverheid niet op krankzinnige ideeën brengen we worden al genoeg belast en als ze dan ook nog zinnige zaken met ons geld deden….. maar ja als u vindt, dat u teveel heeft, ga dan 1x per week de straat op en deel het uit aan de daklozen, dat is een veel beter plan.

 13. Goedemiddag,

  66 ben ik en ben al vanaf mijn 60’e met pensioen.Ik maakte gebruik van een overgangsregeling tussen werk en AOW leeftijd. Ook ik besef dat er op langere termijn iets zal moeten veranderen in het AOW stelsel zo ook in de pensioen voorziening van de pensioen fondsen.
  Het zou mij niet zeer doen als ik als AOW’er premie zou door betalen ten gunste van mensen die alleen AOW genieten, ten gunste van ZZP’ers die als alleen werkenden
  kwetsbaarder zijn en lastiger pensioen opbouwen. Ook lijkt het mij prima dat ongeacht de hoogte van je laatste salaris en de lengte van jaren die je premie betaalde, een basis AOW zou gaan krijgen zodat er meer middelen over blijven voor een groeiend aantal AOW’ers.
  Zelf sparen voor de oude dag is niet voor iedereen mogelijk. Ik was overwegend alleen levend en heb wel geld apart kunnen leggen voor aanvullend pensioen. Laten werkenden van nu als die een goed inkomen hebben, geld apart leggen voor aanvullend pensioen i.p.v. het doen van meerdere reizen per jaar bijvoorbeeld. AOW afschaffen noodgedwongen, is dan niet nodig.

 14. Wordt zaterdag 63 en zoals de regering nu heeft beslist krijg ik september 2022 pas AOW… leef nu van een mager WAO waarin ik elke maand een stukje maand te kort kom en op brood leef…. En AOW stoppen lijkt me een slechte zaak er zijn meer mensen als ik en er is veel stille armoede dat mag in een land als Nederland niet zijn vind ik. Ik klaag niet heb een dak boeven mijn hoofd gelukkig! Het kan allemaal erger natuurlijk dat weet ik maar AOW mag nooit stoppen!

  1. Helemaal mee eens met bovenstaande. Sommige AOW ‘ers gaan misschien vaker op vakantie in het voor- en naseizoen. Wij hebben 40 jaar of meer AOW premie betaald en 10 jaar Geen verhoging van die “royale” AOW gehad en ook pensioenen worden Niet verhoogd….Wij moeten dus goed uitkijken met wat we met ons inkomen doen….

   1. Anders komen we niet uit met die royale AOW + pensioen. Houden we maand over i.p.v. een klein positief saldo….

 15. Ik sluit me aan bij Coby. Doe naar vermogen. Ik ben het er mee eens dat alles nu duurder is dan toen onze kinderen klein waren. Echter, we kunnen onze (klein)kinderen ook leren iets eerder tevreden te zijn met wat ze hebben. Ik ben opgevoed met; niet alles kan wat ik graag zou willen. En daar wordt je echt niet ongelukkig van. Je wekt dan tegelijk dankbaarheid, zodra een verlangen ingevuld kan worden. Dit heeft niets met geld te maken. Dit is een levensstijl. Een tevreden mens is een dankbaar en gelukkig mens. Dit zit niet in materiële zaken. Doe want bij je past.
  Kinderen herkennen meestal hun ouders wel, omdat ze zo zijn voorgegaan. Alles is wel duurder, maar de wensen zijn groter. En zoals ik begon, lang niet alle 65+ eris gaan vaker met vakantie. Laten wij 65+ eris onze kinderen ook voorgaan in duurzaam leven.

 16. Dank voor je reactie. Doen naar vermogen, daar gaat het wat mij betreft om. Samen staan we dan sterk en werken we aan een mooiere wereld voor onze kinderen.
  Hartelijke groet,
  Hans Leeflang

 17. Er zijn ook opa’s en oma’s die alleen AOW krijgen. Zoals wij. Jammer dat wij dit dus niet voor onze kinderen kunnen doen.

 18. Mooi stuk Hans, juist als oudere actief zijn en blijven voor een betere toekomst. In plaats van de wereld verbruiken die bewaren en beter maken. De sprong naar ‘zet er een punt achter’ (de AOW) is me echter niet duidelijk. Bijna 200.000 huishoudens leven van AOW of AOW en minder dan € 250,– aanvullend inkomen per maand. Ze betaalden mee aan de AOW van de toen-ouderen en kregen de belofte later op een gelijke solidariteit te kunnen rekenen. Vanaf komende maand ben ik een van die 200.000. Zeer tevreden, dankbaar ook en mét begrip voor de verhoging van de AOW leeftijd (binnen kaders van redelijk en mogelijk). Een ‘punt erachter zetten’? Daar zou ik nog maar eens heel goed over nadenken. Vriendelijke groet, Frank van den Ham

  1. Hoi Frank,
   Dank voor je reactie. Voor mij aanleiding om nog even goed naar de kop en de tekst te kijken. Een prikkelende kop kan ook teveel afleiden. Ik hoop te bereiken, dat knappe koppen en politici serieus durven te kijken naar de volhoudbaarheid van het huidige stelsel. Vanuit het perspectief van de jongere generaties. Dat wel :).

  2. Dag Frank,
   Jou opmerking over”een punt er achter zetten” (aow) onderstreep ook ik. Hoe kun je zoiets zeggen met de achtergrond, die Hans heeft. Ik was en ben stom verbaasd dit te lezen. Goed dat je dit hebt aangekaart

 19. Het bovenstaande artikel is duidelijk geschreven. Als AOW-er wil ik reageren op de stelling om achter de AOW-uitkering een punt te zetten. Ik weet van leeftijdgenoten dat veel AOW’ers hun kinderen financieel steunen. Het leven is duurder dan toen wij jong waren en veel moeders moeten werken om aan de financiële lasten te kunnen voldoen. Dat veel oma’s en opa’s oppassen heeft ook te maken met de dure kinderopvang en na-schoolse opvang. Als de AOW-er dus geen AOW meer zou krijgen, dan wordt o.a. het autorijden naar de kinderen en kleinkinderen wellicht te duur. Het heeft meer consequenties dan je denkt. Afgezien van het feit dat een kwart van de AOW-ers geen geld meer zou hebben om rond te komen.

  1. Dank voor je reactie. Die kinderen (waarvoor het leven duurder is dan toen wij jong waren) betalen de premie, waarmee de AOW van hun ouders en van ons wordt betaald. Dat is het perspectief waar ik uit vertrek. Kunnen hun lasten niet omlaag? Overigens helemaal eens, dat dit complexe stof is waar geen makkelijke oplossingen voor zijn.

   1. Dit is absurd, een bestuurslid van Het Apostolisch Genootschap met een giga groot vermogen.. Prima baan gehad, dus zeker geen gemiddelde AOW-er?
    Als alle AOW-ers zo veel geld hadden was er geen probleem denk ik.. Juist het feit dat velen na hard gewerkt te hebben een huis bezitten, dat huis nalaten aan hun nageslacht, het feit dat de premie die ik betaal voor mijn ouders is, er velen met alleen AOW of een klein pensioentje, met oplopende kosten?
    Solidariteit is denk ik het sleutelwoord, zoals dit al vele jaren zonder enig morren geweest is. Je hoeft niet het hele roer om te gooien, AOW is iets heel anders dan de pensioenen. Die denkfout zie ik velen maken…AOW zou hoger moeten, premie niet omlaag, maar juist zorgen voor evenredige verhoging in combinatie met de geldontwaarding en/of koopkrachtdaling.
    Van de pensioenen moet de overheid afblijven, dat is uitgesteld loon.
    Ik ben echt geschrokken hiervan, wat een denkfouten er gemaakt worden…
    René Witte

Het is helaas niet meer mogelijk op dit artikel te reageren.

Om o.a. spam te voorkomen, screenen wij alle reacties eerst voordat wij ze plaatsen. Dank voor uw begrip.