Wij geloven in de liefde

Wij zijn voor verbinding en niet voor verklaringen die ondertekend moeten worden om mensen buiten te sluiten. Wij vragen ons af: waar gaat dit over? Het gaat niet over God, niet over de liefde, niet over gelijkwaardigheid. Wij willen oproepen tot solidariteit, liefde en openheid. Iedereen is welkom in al onze gebouwen bij al onze activiteiten.

Wij voelen ons bezwaard om hierover nu in de publiciteit te komen. De #Nashville-verklaring laat ons echter geen keus om een tegengeluid te laten horen. Geloven in de liefde betekent geloven in mensen, álle mensen, ongeacht hun seksualiteit.

#NashvilleVerklaring

 


de Begripkwekers

Wies Houweling
Hans Leeflang
Joost Röselaers

8 reacties op “Wij geloven in de liefde

 1. Niets wat we al niet wisten en toch schrikken om eeuwenoude, tot dogma gestolde interpretaties, zo op papier gezet te zien. Star in eigen gelijk en zonder de liefde, zonder verbondenheid, zonder broederschap.
  En toch, zeer wel mogelijk met moeite en misschien inwendig zelfs vloekend, de verbinding met hen blijven zoeken. Niet meegaan op de ingeslagen weg van polarisatie maar, met rechte rug, blijven werken aan vrede. Begrip kweken als het ware.

 2. Ik vind het niet eenvoudig om deze ontwikkeling oordeel-vrij te benaderen. Het voelt zo losgeslagen van de waarden van ieder geloof. Tegelijk zijn het altijd de extremen, de uitersten die een discussie op scherp stellen. Zonder het te bagatelliseren is dit voor mij vooral een ‘wake-up call’ dat niet iedereen hetzelfde kijkt, laat staan ziet, als ik.
  Ik kan een ander niet veranderen. Net zo min als deze verklaring mij verandert. Het belang van begrip kweken is wel duidelijk: als we deze mensen wegzetten zijn we geen haar beter. Ik ben het totaal oneens met de verklaring, maar ik probeer het in perspectief te zien. Het roept bij zoveel mensen weerstand op, dat mij dat hoop geeft. Laten we die energie richting geven.

 3. als ik de berichtgevingen lees over het naschville pamflet, dan denk ik bij mij zelf wat denkt men nog bekrompen in deze conservatieve kringen, en tegelijker tijd valt het mij op, dat men meer bezig is, met de uitterlijkerheden als het innerlijker van de mens, de fijngevoeligheid de barmhartigheid waar jezus over spreekt, voor hem zijn alle mensen gelijk wat voor geaardheid dan ook, en wat mij ook opvalt is het feit dat het woord liefde niet in deze context is geplaast, alleen dat er een hard oordeel word uitgesproken, men heeft de bijbel in het licht van deze tijd nooit begrepen en men heeft snel een oordeel klaar liggen, voor dat men de ware achtergronden kent, dat is het grote manco en dillema van deze conservatieve kerkgenootschappen, er straalt geen rust en warmte en geborgenheid uit, men vershuilt zich achter zelf bedachte regeltjes, daar kan de jonge generatie zich niet meer in verenigen, ook is de onderlinge verbondenheid en gemeenschaps zin ver te zoeken, de zondagse kerkgang is een gewoonte gang geworden waar uit niets van uitstraalt, en men telkens weer te horen krijgt in deze conservatie kringen dat wij zondaars zijn, dat versterkt de aantrekelijkheid ook niet, wij zijn geen zondaars zo als men altijd is voorgehouden ieder mens heeft haar of zijn karakter die zich in jou en mij heeft gevormd en waar wij kunnen werken om de negatieve kanten er van bij kunnen slijpen om de harde kantjes wat zachter te maken, ieder mens heeft zijn goede en minder goede eigen schappen, daar onder viel ook jezus, en waar om om dat hij mens was, ik keur het ondertekenen van het naschville concept ten zeerste af, en laat de conservatieve kerken hun vroomheid terzijde leggen en zich meer richten op de verbondenheid en gemeenschapzin tussen mensen en elkaar liefhebben en mensen acepteren zo als ze zijn, zo bied god je een woning van vrede en rust, met respect en met gelijk waardigheid. met de hartelijke groeten van broeder Ger.posthumus van et apgn gemeenschap groningen. nb neem het terharte

 4. Inderdaad godsdienstwaanzin maar dit laat onverlet dat ook de “aanhangers van het pamflet”hun eigen mening er op na moeten kunnen houden. Vrijheid van meningsuiting heet dat en dat is ook een kostbaar goed.

 5. In de eerste plaats, bij moeite voelen bij iets, het is mogelijk, het als zo ervaren. Mag het er zijn. Wat beweegt mij, te weet te komen lukt niet door het hoofd ervan weg te draaien. Een zorgzaam blik, groei van wijsheid ontstaat niet door mij eerst te richten op de buitenwereld om mij heen. Is dit herkenbaar, is het te erkennen, is er beweging en deze ervaren, groei positief: Het is geweldig om dicht bij liefde naar de buitenwereld te kijken, mij te realiseren dat er keus is om in oordeel te gaan zitten of dit niet te doen. Ik heb het recht om begrip te geven ook als ik gedrag om mij heen als anders wil. Ik kan geen mens afwijzen, dit wil ik ervaren. Ik wil vrij zijn van onbewust mijn verlangens de kop indrukken. Maar ik heb grenzen als het gaat om de buitenwereld, het gedrag. Ik behoef het feest van het licht te omhelzen. Hoe dan ook weiger ik om het goede in leven te minachten al voel ik even furieus, verbijsterd, zeer verdrietig.Ik vraag ons allemaal: Kom in beweging…….zend liefde naar de mensen die als niet hetero te midden van ons wereld zijn. Ik zend dankbaarheid, verwondering zelfs als het even als anders lijkt en heb de wens, als ik het ooit vergeet te uiten, dat er iemand is die mij vraagt……..kom in beweging……..verbind je opnieuw aan jouw liefde.

 6. Opnieuw zijn het conservatieve krachten die de aandacht lijken te willen afleiden van waar het ook christenen écht om zou moeten gaan: de grote wereldproblemen aan pakken vanuit liefde voor wat ís (zo men wil: schepper en al het geschapene). Waarom zijn deze conservatieven toch zo geobsedeerd door sexualiteit? Waarom niet door oorlog, wapenaankopen (in de VS vooral ook privé!!), het niet naleven van klimaatafspraken (opnieuw kan ik helaas de VS noemen)?
  Ik twijfel niet aan de oprechtheid van veel van de ondertekenaars, maar raad hen aan zichzelf en hun instituties nog eens aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Al was het maar omdat ze nu bij andersdenkenden slechts weerzin kweken tegen wat de Kerk zou kúnnen bieden……. En zelfs een kerkverlater als ik vindt dat jammer…..

Het is helaas niet meer mogelijk op dit artikel te reageren.

Om o.a. spam te voorkomen, screenen wij alle reacties eerst voordat wij ze plaatsen. Dank voor uw begrip.